רש"י על מלכים א יג כג

רש"י על מלכים א • פרק יג
א • ב • ג • ד • ו • ז • יא • כ • כא • כג • ל • לב • לג • 


"לנביא אשר השיבו" - שם זה לרכוב עליו איש האלהים