רש"י על מלכים א יג ב

<< רש"י על מלכים א • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • יא • כ • כא • כג • ל • לב • לג • 


"מזבח מזבח" - שבבית אל ושבדן (מדרש תנחומא תולדות יב)

"ועצמות אדם" - של ירבעם זה אלא שחלק לו כבוד (שם)