רש"י על מלכים א ד יג

| רש"י על מלכים אפרק ד' • פסוק י"ג |
א • ג • ה • ו • ז • יא • יג • יט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"חבל ארגוב" - ממונה היה עליהם לגבות מס המלך כי משפט המלך יש לגבות יציאותיו מן העם כמה שנאמר במשפט המלוכה בספר שמואל (א י כה)