רש"י על מלכים א ד יא

"נפת דאר" - (תרגום) פלכי דאר