רש"י על מלאכי ג כד

רש"י על מלאכי • פרק ג
א • ב • ג • ו • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כד • 


"והשיב לב אבות" - להקב"ה

"על בנים" - ע"י בנים יאמר לבנים דרך אהבה ורצון לכו ודברו אל אבותיכם לאחוז בדרכי המקום וכן ולב בנים על אבותם כך שמעתי משמו של ר' מנחם ורבותינו דרשוהו במס' עדיות לשום שלום בעולם