רש"י על מלאכי ג יד

רש"י על מלאכי • פרק ג >>
א • ב • ג • ו • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כד • 


"שוא עבוד אלהים" - על חנם נעבדנו כי לא נקבל שכר

"קדורנית" - בשפל רוח