רש"י על מלאכי ג כא

<< רש"י על מלאכי • פרק ג
א • ב • ג • ו • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כד • 


"ועסותם" - וכבשתם לשון מיעוך ודומה לו ושם עשו דדי בתוליהון (יחזקאל כ"ג)