רש"י על מלאכי ב ו

<< רש"י על מלאכי • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • 


"בשלום ובמישור הלך אתי" - אהרן ואלעזר ופנחס וכן במעשה העגל השיבו כל שבטיהם מעון שנאמר ויאספו אליו כל בני לוי (שמות ל"ב)