רש"י על מלאכי א יד

<< רש"י על מלאכי • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"נוכל" - מתנכל במרמה בדברי שקר לפני לאמר אין לי טובה מזו

"ויש בעדרו זכר" - איל ההגון לעולה והוא נודר זבח

"משחת" - בעל מום כמו (ויקרא כ"ב) משחתם בהם