רש"י על מלאכי א ג

"ואת עשו שנאתי" - לדוחפו אל ארץ שעיר מפני יעקב אחיו ומנהג שבעולם מי שיש לו שני בנים לבכור הוא בורר לו מנה יפה

"ואשים הריו שממה" - אינן דומין להרי ישראל

"לתנות מדבר" - מעון תנים