רש"י על מלאכי א ט

<< רש"י על מלאכי • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"ועתה חלו נא פני" - ועתה אתם הכהנים העושים הרע הזאת איך יעלה בלבבכם להיות שלוחי ישראל לבקש עליהם רחמים הרי מידכם היתה זאת הרעה

"הישא את פניכם" - לשמוע תפלה מפיכם ולחון את שולחיכם