רש"י על מיכה ד יג

"והחרמתי" - לשון הקדש

"בצעם" - מה שכנסו מגזילה וחמס

"וחילם" - ונכסיהון