רש"י על ישעיהו נ ג

"אלביש שמים" - צבא השמים שרי העכו"ם כשאני בא ליפרע מן האומה