רש"י על ישעיהו נ ג

<< רש"י על ישעיהו • פרק נ >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


"אלביש שמים" - צבא השמים שרי העכו"ם כשאני בא ליפרע מן האומה