רש"י על ישעיהו נ י

<< רש"י על ישעיהו • פרק נ >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


"בקול עבדו" - בקול הנביאים

"אשר הלך חשכים" - אפי' צרה באה עליו יבטח בשם ה' כי הוא יצילהו