<< · מ"ג ישעיהו · נ · ג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַלְבִּישׁ שָׁמַיִם קַדְרוּת וְשַׂק אָשִׂים כְּסוּתָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַלְבִּ֥ישׁ שָׁמַ֖יִם קַדְר֑וּת וְשַׂ֖ק אָשִׂ֥ים כְּסוּתָֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלביש שמים" - צבא השמים שרי העכו"ם כשאני בא ליפרע מן האומה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קדרות" - ענין שחרות כמו שמש וירח קדרו (יואל ב

מצודת דוד

"אלביש שמים" - ר"ל אשפיל שרי מעלה של האומות

"ושק וגו'" - כפל הדבר במ"ש

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלביש", ומה שיחרב הים ויבש לא יהיה מחמת חום השמש כי זה יהיה בעת "שאלביש השמים קדרות" כי יתקדרו בעבים ועננים, וגם "שק אשים כסותם" שיהיו מלאים ערפל וגשם כאילו התכסו בשק (והנמשל שיחריב ארצות העכו"ם אשר כים יהמיון ושריהם אשר כנהרות ישאון והדגה שהם העכו"ם יושבי ארצם יכלו, וזה לא יהיה מצד הוראת המערכת והשמים, כי זה יהיה בעת שהשמים מצדם יריקו גשמי ברכה לעבדי ה'):

ביאור המילות

"אלביש שמים קדרות", מענין והשמים התקדרו בעבים. ויש הבדל בין כסות ולבוש, שהלבוש תפור למדת המתלבש, והכסות מורה שמתכסה בה אף שאינה כמדתו, ומציין העבים בשם לבוש כי הוא כמדת השמים, והערפל או האדים הממלאים את כל האויר ככסות שק:
 

<< · מ"ג ישעיהו · נ · ג · >>