רש"י על ישעיהו נט ח

רש"י על ישעיהו • פרק נט >>
א • ב • ג • ה • ח • ט • י • יא • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"ואין משפט במעגלותם" - כלומר אין במעגל דרכיהם דבר נשפט באמת כמשפטו

"נתיבותיהם עקשו להם" - הם העוו את דרכם לעצמם