רש"י על ישעיהו נט ה

| רש"י על ישעיהופרק נ"ט • פסוק ה' |
א • ב • ג • ה • ח • ט • י • יא • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"צפעוני" - מין נחש רע

"בקעו" - (אישקלורש"ט בלע"ז) כלומר מעשים מכוערים שאינם לטובתם עשו

"וקורי עכביש" - (אירניי"ש בלע"ז) וקורי (אירטרו"ש בלע"ז) קורי הם כלי האורג שהשתי מוסך בהן ומנחם חברו במחברת קורות על שם שהעכביש מיסך אריגותיו בקורות

"והזורה" - ת"י משחנן לשון חימום שקורין (קובי"ר בלע"ז) המחממן יוצא מהן כשהוא מבקע הקליפה ועיקר לשון והזורה לשון עיצור הוא להוציא הבלוע בתוכו כמו ויזר את הגזה (שופטים ו) ועיצורו של זה הוא חימומו

"אפעה" - מין נחש שהוא רע כך לא ישתלמו במעשיהם אלא רעה