רש"י על ישעיהו נח ח

<< רש"י על ישעיהו • פרק נח
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יד • 


"יבקע כשחר" - כעמוד השחר הבוקע בעבים

"וארוכתך מהרה" - ורפואתך מהרה כמו אעלה ארוכה לך (ירמיהו ל)