רש"י על ישעיהו נח ה

"הלכוף" - ה"א זו תמיהה כלומר שמא לכוף כאגמון ראשו אני צריך אגמון הוא כמין מחט כפוף וצדין בו דגים וקורין לו (איי"ם בלע"ז)

"הלזה תקרא צום" - ל' תמיהה לפיכך הה"א נקודה חטף פתח