מ"ג ישעיהו נח ח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: אז יבקע כשחר אורך וארכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד יהוה יאספך

מנוקד: אָז יִבָּקַע כַּשַּׁחַר אוֹרֶךָ וַאֲרֻכָתְךָ מְהֵרָה תִצְמָח וְהָלַךְ לְפָנֶיךָ צִדְקֶךָ כְּבוֹד יְהוָה יַאַסְפֶךָ.

עם טעמים: אָ֣ז יִבָּקַ֤ע כַּשַּׁ֙חַר֙ אוֹרֶ֔ךָ וַאֲרֻכָתְךָ֖ מְהֵרָ֣ה תִצְמָ֑ח וְהָלַ֤ךְ לְפָנֶ֙יךָ֙ צִדְקֶ֔ךָ כְּב֥וֹד יְהוָ֖ה יַאַסְפֶֽךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יבקע כשחר" - כעמוד השחר הבוקע בעבים

"וארוכתך מהרה" - ורפואתך מהרה כמו אעלה ארוכה לך (ירמיהו ל)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אז יבקע כשחר אורך", היא ההצלחה הנפשיית והאושר שלך, יבקע מעט מעט כשחר (וזה מדרגה קטנה נגד מה שיבאר בפסוק יו"ד, שנותן מגרעת בהצלחה זו בג' ענינים.

  • א) שיבקע מעט מעט כי הישועה הנפשיית תבא לו בהדרגה לא בפעם אחד.
  • ב) כמו שהשחר לא יבא רק בסוף הלילה כן לא תגיע ישועתו רק בזמנה בהתם החשך.
  • ג) שתהיה טבעיית כשחר שהוא טבעיי) "וארכתך מהרה תצמח" היא ארוכת הגוף וישועתו (וגם בזה אמר תצמח שתצמח לאט בהדרגה ובדרך הטבע) "והלך לפניך צדקך" מצייר כאילו צדקו ילך לפניו להכריז מעשיו וצדקותיו "וכבוד ה'" שהוא השכר "יאספנו" וילונו לאחוריו, כמי שהמספר זכיותיו הולך לפניו ונושא השכר והגמול והכבוד לאחריו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וארוכתך" - רפואתך תצמח מהרה

"והלך" - הצדקה שעשית תלך לפניך להוליכך אל הג"ע וכבוד ה' יאספך אל המקום אשר שם גנוזות נפשות הצדיקים

"אז יבקע וגו'" - כשתעשה כן אז יאיר אור הצלחתך כעמוד השחר הבוקע בעבים ומאיר לעולם

מצודת ציון

"כשחר" - הוא האור המאיר בפאת המזרח עד לא יצא השמש

"וארוכתך" - ענין רפואה כמו ארוכת בת עמי (ירמיהו ח')

"יאספך" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף אותם (שופטים י"ט)