רש"י על ישעיהו נג יא

<< רש"י על ישעיהו • פרק נג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


"מעמל נפשו" - היה אוכל ושבע לא היה גוזל וחומס

"בדעתו יצדיק צדיק" - היה שופט עבדי משפט אמת לכל הבאים לדין לפניו

"ועונותם" - היה סובל כדרך כל הצדיקים שנאמר אתה ובניך תשאו את עון המקדש (במדבר יח)