רש"י על ישעיהו נג ז

"נגש והוא נענה" - נגש הנה בנוגשים ודוחקים

"והוא נענה" - באונאת דברים (שורפרלדי"ן בלע"ז)

"ולא יפתח פיו" - סובל היה ושותק כמו השה אשר לטבח יובל וכרחל אשר לפני גוזזיה נאלמה

"ולא יפתח פיו" - מוסב על שה לטבח יובל