רש"י על ישעיהו נג ב

<< | רש"י על ישעיהופרק נ"ג • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויעל כיונק לפניו" - העם הזה לפני בא לו הגדולה הזאת עם שפל היה מאד ועלה מאליו כיונק מיונקת האילנות

"וכשורש" - עלה מארץ ציה

"לא תאר" - היה לו מתחלה ולא הדר

"ונראהו ולא מראה ונחמדהו" - וכשראינוהו מתחלה באין מראה היאך נחמדהו ונחמדהו תמוה הוא