רש"י על ישעיהו מ טז

<< רש"י על ישעיהו • פרק מ >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"אין די בער" - על מזבחו

"וחיתו" - של לבנון אין די עולה ד"א ולבנון אין די בער וגו' לכפר על עון העכו"ם