רש"י על ישעיהו מ לא

<< רש"י על ישעיהו • פרק מ
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"אבר" - כנף