רש"י על ישעיהו מ טו

<< רש"י על ישעיהו • פרק מ >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"הן גוים כמר מדלי" - העכו"ם הממאנים להכיר את בוראם ואין חשובין לו להעמיד מהם לנביאים לגלות סודו

"כמר מדלי" - כטיפה מרה המטפטפת משולי הדלי ומשקע טנופת המים ורוקבין העץ (לימוויד"א בלע"ז)

"וכשחק מאזנים" - שהנחושת מעלה עיפוש ומשתחק

"כדק" - אבק דק

"יטול" - כאבק הנישא ועולה על ידי רוח כדק אשר ינטל