רש"י על ישעיהו מה כה

<< רש"י על ישעיהו • פרק מה
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"בה' יצדקו ויתהללו" - בהבטחת משען אהבתו ימצאו צדקה ויתפארו במעוז

"ויתהללו" - (פרוונטי"ר בלע"ז)