רש"י על ישעיהו מה ח

<< רש"י על ישעיהו • פרק מה >>
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"הרעיפו שמים וגו'" - צדק האמור במקרא מוסב על הנזל ועל הרעיפה הרעיפו שמים צדק ושחקים יזלו צדק כלומר מאתי יבא הצדק להיטיב להם מן השמים

"בראתיו" - בראתי את הדבר הזה