רש"י על ישעיהו מד כב

"מחיתי כעב פשעיך" - במצרים ובמדבר גם עתה שובה אלי