רש"י על ישעיהו מד ג

רש"י על ישעיהו • פרק מד >>
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


"כי אצק מים על צמא" - כמו שאני יוצק מים על צמא כן אצק רוחי על זרעך