רש"י על ישעיהו לח יב

<< רש"י על ישעיהו • פרק לח >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • 


"דורי נסע ונגלה מני" - בני דורי נסעו ממנו נסעו כמו נסחו כמו בל יסע יתדותיו (לעיל לג)

"כאוהל רועי" - כאהל רועי בהמה שמסיעו מכאן ותוקעו במקום אחר כשכלה מרעה זה

"קפדתי" - הכרתי מהר חיי כאורג הממהר לארוג כל זה הייתי סבור וי"ת כנחל גדודין כנחל המושך בין גדות גבוהין שאינו מתפשט ומתוך כך מימיו קלים לרוץ ואומר אני שהוא נחל חריף ששמו אורג והוא שאמר (איוב ז) ימי קלו מני אורג חלפו עם אניות אבה (שם ט)

"מדלה יבצעני" - ת"י מיקר מלכותי אנא גלי סבור הייתי שעתה יבצעני מכל כבודי דלה ל' גוה וכן ודלת ראשך (שיר השירים ז)

"מיום ועד לילה תשלימני" - כמו מזכר ועד נקבה כלומר מימים ומלילות תכלני וכן תירגם יונתן יממי ולילותי שלימו