רש"י על ישעיהו לח כא

רש"י על ישעיהו • פרק לח
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • 


"דבלת תאנים" - דבלת העשויה מתאנים כשהן לחין קרויין תאנים וכשנדרסין בעיגול קרויין דבלה

"וימרחו" - ויחליקוה לדבקה על השחין ונס בתוך נס היה שאף בשר חי שנותנין עליו דבלה מסריח אלא הקב"ה נותן דבר המחבל לתוך דבר המתחבל ומרפא (כב)

"מה אות" - מה טוב ומה נאה אות זה הניתן לי אשר אעלה בית ה'