רש"י על ישעיהו לא ט

רש"י על ישעיהו • פרק לא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ט • 


"וסלעו ממגור יעבור" - וחזקו מרוב פחד יחלוש

"וחתו מנס" - מפני הניסים שיראו שהקב"ה עושה לישראל

"אשר אור לו בציון" - שם יהיה האש מוכן לשורפם