רש"י על ישעיהו לא ט

| רש"י על ישעיהופרק ל"א • פסוק ט' |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וסלעו ממגור יעבור" - וחזקו מרוב פחד יחלוש

"וחתו מנס" - מפני הניסים שיראו שהקב"ה עושה לישראל

"אשר אור לו בציון" - שם יהיה האש מוכן לשורפם