רש"י על ישעיהו לא ג

<< | רש"י על ישעיהופרק ל"א • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"יטה ידו" - שהקב"ה סומך הכל בידו וכשיטה אותה יפלו כזה שאוחז דבר בכפו וכשהוא מרכין כפו הוא נופל כך ומדרש אגדה וי"ת ירים יד מחת גבורתיה