רש"י על ישעיהו לא ו

<< | רש"י על ישעיהופרק ל"א • פסוק ו' |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"שובו" - למי שהעמקתם מחשבות היאך לסור ממנו וסרתם מעליו עתה שובו אליו