רש"י על ישעיהו כו יט

<< | רש"י על ישעיהופרק כ"ו • פסוק י"ט | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"יחיו מתיך" - למעלה התפלל שלא יחיו הרשעים וכאן התפלל שיחיו הצדיקים בבקשה ממך יחיו אותן שמומתין עליך יצא דבר מלכות מלפניך לומר נבלתי יקומון נבלות עמי שנבלו עצמן עלי להם תהי תקומה זו חילוף למה שכתוב למעלה רפאים בל יקומו אבל אלו יקומון

"הקיצו ורננו" - כל זה יאמר להם הקב"ה הקיצו ורננו ל' ציווי הוא זה

"כי טל אורות טליך" - כי נאה לך לעשות כן שיהא טל תורתיך ומצותיך להם טל של אור

"וארץ רפאים תפיל" - ולארץ ולעפר תפיל את ארץ רפאים שריפו ידיהם מתורתך

"רפאים תפיל" - לפי שאמר ובל יפלו יושבי תבל חוזר ואומר אתה הפילם כי אין בצדקותינו כדי להפילם