רש"י על ישעיהו כו יג

<< רש"י על ישעיהו • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"בעלונו" - נעשו לנו אדונים ונגשונו

"זולתך" - בדבר שלא כרצונך דרוש לאלהים אחרים לעבור על תורתך ואנחנו לבד בך הזכרנו ולא נזכיר שם אלהותו באל אחר אלא בו לבדו

"שמך" - שם אלהותך נזכיר לאמר כי אלהינו לבד הוא אלהים