רש"י על ישעיהו כו יז

<< רש"י על ישעיהו • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"כמו הרה תקריב ללדת וגו'" - כן היינו מפניך רואים אנו צרות מתחדשים וסבורים אנו שהם מיני סימני ישועה וגאולה לפי שאנו מובטחים ליגאל מתוך צוקה וצרה כיולדה זו

"מפניך" - מפני גזירותיך