רש"י על ישעיהו כד טו

"על כן באורים" - ת"י במיתי נהורא לצדיקיא על שתי בשורות של גאולת בבל ושל אדום ומנחם אמר אורים ל' נקיעים וסעיפים שהיו בורחים שם וכן אור כשדים (בראשית יא) בקעת כשדים וכן מאורת צפעוני (לעיל יא) נקע חור מעונתו