מ"ג ישעיהו כד טו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: על כן בארים כבדו יהוה באיי הים שם יהוה אלהי ישראל

מנוקד: עַל כֵּן בָּאֻרִים כַּבְּדוּ יְהוָה בְּאִיֵּי הַיָּם שֵׁם יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל.

עם טעמים: עַל־כֵּ֥ן בָּאֻרִ֖ים כַּבְּד֣וּ יְהוָ֑ה בְּאִיֵּ֣י הַיָּ֔ם שֵׁ֥ם יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על כן באורים" - ת"י במיתי נהורא לצדיקיא על שתי בשורות של גאולת בבל ושל אדום ומנחם אמר אורים ל' נקיעים וסעיפים שהיו בורחים שם וכן אור כשדים (בראשית יא) בקעת כשדים וכן מאורת צפעוני (לעיל יא) נקע חור מעונתו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"על כן", מוסב לפסוק שאחריו מכנף הארץ זמירות שמענו, מכנף הארץ יזמרו לאמר על כן באורים כבדו ה', הדליקו אורים לסימן הישועה, כמו שהוא המנהג בהתחדש ישועה גדולה בארץ יאירו כל הלילה באורים גדולים להודיע הבשורה למרחוק (אילומנירען) ולא לבד בארץ יהודה רק גם "באיי הים" (כבדו באורים) "שם ה' אלהי ישראל" אשר הראה נפלאותיו ואותותיו אל ישראל:


ביאור המילות

"באורים". רש"י ורד"ק כמו באור כשדים, ואני פרשתי כת"י לשון אור, אבוקות של אור, וכבדו מושך אחר, וכן באורים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"באיי הים" - מלת כבדו משמשת בשתים לומר אותם שגלו לאיי הים כבדו את ה' וגו'

"על כן" - הואיל ומובטחים הם על הגאולה לכן אותם הנסתרים בבקיעי הארץ מפחד האויב כבדו את ה'

מצודת ציון

"באורים" - ענין בקוע וחריץ וכן מאורת צפעוני (לעיל יא)