רש"י על ישעיהו כד י

"קרית תוהו" - כשתשבר נקראת קרית תהו

"מבוא" - מלבוא לתוכה איש