רש"י על ירמיהו יד יח

<< רש"י על ירמיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יד • יז • יח • יט • כא • כב • 


"סחרו" - סבבו לבקש הצלה

"אל ארץ ולא ידעו" - אל ארץ אחרת ולא היו יודעין בה עד הנה