רש"י על ירמיהו יד יד

רש"י על ירמיהו • פרק יד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יד • יז • יח • יט • כא • כב • 


"ואליל" - ל' אל דבר שאינו