רש"י על ירמיהו יג טז

רש"י על ירמיהו • פרק יג >>
א • ז • י • יב • יד • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כה • כו • כז • 


"יתנגפו" - יכשלו (אצופי"ר בלע"ז)

"הרי נשף" - הרי חשך בלכתם בגולה

"ושית לערפל" - כמו ולשית את האור לערפל