רש"י על ירמיהו יג יב

רש"י על ירמיהו • פרק יג
א • ז • י • יב • יד • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כה • כו • כז • 


"נבל" - כלי חרס הוא ועשוי להכניס בו יין