רש"י על יחזקאל לח יט

רש"י על יחזקאל • פרק לח >>
ב • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יט • כ • כא • כב • 


"רעש גדול" - על ידי קולות ורעמים כמו שהוא אומר