רש"י על יחזקאל לח יד

<< רש"י על יחזקאל • פרק לח
ב • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יט • כ • כא • כב • 


"תדע" - ת"י תדע פורענות גבורתי כלו' תדע ותכיר מי הוא מעוזם ומבטחם