רש"י על יחזקאל לח ח

<< | רש"י על יחזקאלפרק ל"ח • פסוק ח' | >>
ב • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יט • כ • כא • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"מימים רבים תפקד" - מימים רבים שחטאת לי תפקד עתה לפני לזכור עונותיך ולהשיב גמולך ואשיאך באחרית השנים לבא אל ארץ ישראל המשובבת מחרב ששבו יושביה מן הגולה אשר גלו שם ע"י חרב האויב

"אשר היו לחרבה תמיד" - זה שנים רבות וסמוך לבואך עליהם חזרו

"והיא מעמים הוצאה" - והיה לך לשום על לב שהיא מעמים הוצאה והמוציאה מן העמים לא יעזבנה בידך