מ"ג יחזקאל לח ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מימים רבים תפקד באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב מקבצת מעמים רבים על הרי ישראל אשר היו לחרבה תמיד והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כלם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִיָּמִים רַבִּים תִּפָּקֵד בְּאַחֲרִית הַשָּׁנִים תָּבוֹא אֶל אֶרֶץ מְשׁוֹבֶבֶת מֵחֶרֶב מְקֻבֶּצֶת מֵעַמִּים רַבִּים עַל הָרֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הָיוּ לְחָרְבָּה תָּמִיד וְהִיא מֵעַמִּים הוּצָאָה וְיָשְׁבוּ לָבֶטַח כֻּלָּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִיָּמִ֣ים רַבִּים֮ תִּפָּקֵד֒ בְּאַחֲרִ֨ית הַשָּׁנִ֜ים תָּב֣וֹא ׀ אֶל־אֶ֣רֶץ ׀ מְשׁוֹבֶ֣בֶת מֵחֶ֗רֶב מְקֻבֶּ֙צֶת֙ מֵעַמִּ֣ים רַבִּ֔ים עַ֚ל הָרֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁר־הָי֥וּ לְחׇרְבָּ֖ה תָּמִ֑יד וְהִיא֙ מֵעַמִּ֣ים הוּצָ֔אָה וְיָשְׁב֥וּ לָבֶ֖טַח כֻּלָּֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

מִיוֹמִין סַגִיאִין תְּמַנִי מַשִׁרְיָתָךְ בְּסוֹף שְׁנַיָא תְהַךְ עַל אַרְעָא דְתָבוּ עֲלָה מְקַטְלֵי חַרְבָּא דְאִתְכְּנָשׁוּ מֵעַמְמִין סַגִיאִין עַל טוּרֵי אַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל דַהֲווֹ לְחָרְבָא תְּדִירָא וְאִינוּן מִבֵּינֵי עַמְמַיָא אִתְגְלִיאוּ וִיתִיבוּ לְרוֹחֲצָן כּוּלְהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מימים רבים תפקד" - מימים רבים שחטאת לי תפקד עתה לפני לזכור עונותיך ולהשיב גמולך ואשיאך באחרית השנים לבא אל ארץ ישראל המשובבת מחרב ששבו יושביה מן הגולה אשר גלו שם ע"י חרב האויב

"אשר היו לחרבה תמיד" - זה שנים רבות וסמוך לבואך עליהם חזרו

"והיא מעמים הוצאה" - והיה לך לשום על לב שהיא מעמים הוצאה והמוציאה מן העמים לא יעזבנה בידך

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והיא" - העדה היושבת עתה בה הוצאה מן העמים ממקום גלותם ועתה המה כולם יושבים לבטח

"על הרי ישראל" - עתה יפרש מה הוא הארץ ואמר על הרי ישראל אשר היו לחרבה תמיד ר"ל זה זמן רב

"מקובצת מעמים רבים" - המה נקבצו בה מן העמים הרבים שהיו פזורים שמה בגולה

"באחרית השנים" - בסוף השנים תבוא אל ארץ אשר שבו יושביה להתיישב בה ממקום שגלו ע"י חרב האויב

"מימים רבים תפקד" - תהיה נזכר להפרע ממך על מה שעשית מימים רבים והוא כי המה עזרו אל האויב הבא על ישראל

מצודת ציון

"תפקד" - ענין זכרון כמו וה' פקד (בראשית כא)

"משובבת" - מלשון הושבה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"מימים רבים תפקד", אחר שתפקד לשלם לך עונש על מה שעשית מימים רבים בימי קדם שהרעות לישראל, לכן יסבב ה' "שבאחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת" ר"ל שיהיה הבדל בין ביאתך עתה ובין ביאתך בימי קדם, שאז ישבו ישראל ימים רבים על אדמתם, ועתה היא,

  • א) "משובבת מחרב" שהחרב הרגה תמיד בעמיה,
  • ב) "מקבצת מעמים רבים" ששבו מגלויות רבות ונקבצו לארצם מכל העמים השונים שהיו מפוזרים שם,
  • ג) "על הרי ישראל אשר היו לחרבה תמיד" ועתה "היא מעמים הוצאה", שהניחו אותם לצאת להתיישב בארץ, "וישבו לבטח כולם", שאין להם מלחמה עם שום אדם, ואין לך שום טענה לבא עליהם:


ביאור המילות

"מימים רבים תפקד". כמו ומרוב ימים יפקדו (ישעיה כ"ד כ"ב), עונות של ימים רבים:

"משובבת". לשון השבה, כמו בשובבי אותם מן העמים, או מענין הנחה והשקט כמו בשובה ונחת תושעון:
 

<< · מ"ג יחזקאל · לח · ח · >>