רש"י על יחזקאל כא כז

<< רש"י על יחזקאל • פרק כא >>
ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


"בימינו היה הקסם ירושלים" - כל גורלותיו קסמו לו לבא ירושלים

"לשום כרים" - שלטונים ממונים ראשי גייסות

"לשום כרים על שערים" - אתה וגייס שלך שב על שער פלוני

"לשפוך סוללה" - שופכין עפר וסוללין וצוברין תל גבוה וכובשין אותה כעין שכובשים תלי המגדלים לעמוד עליו ולהלחם בבני העי'